Prispôsobte si zariadenia svojim požiadavkám

Prispôsobte si zariadenia svojim požiadavkám

     Už Vás nudí štartovacia obrazovka v kombinácií Garmin/Kenwood pri multimediálnych navigačných jednotkách? Viete že si ju môžete zmeniť? Áno, je to možné, i keď štandardne v ponuke táto možnosť nikde nie je. Pre minulé modely sme tieto postupy zverejňovali, len čo sme dostali túto informáciu. Jedná sa vždy o určité stlačenie kombinácie tlačídiel s ktorým sa dostanete do servisného menu v ktorom môžete túto úpravu vykonať. Upozorňujeme, že na takýto zásah sa nevzťahuje záruka.
     Pre multimediálne jednotky modelového roku 2010 treba stlačiť tlačídla SRC + EJECT a potom RESET, RESET uvoľnite a stále držte tlačídla SRC + EJECT pokiaľ sa nerozsvieti červená LED. Pre nadchádzajúce jednotky ktoré sa uvedú na trh, bude ten istý postup, až na to že namiesto tlačídiel SRC + EJECT podržíte tlačídla MENU + TEL.

     Toto riešenie je ideálne pre dealerov automobilov do ktorých sa osádzajú tieto jednotky a môžu tam dať logo spoločnosti alebo značku automobilu. Koncový užívatelia môžu svoju kreativitu prejaviť naplno. Pochváľte sa i nám, na našom Facebook profile.
Kenwood DNX9280BT Custom StartUp
comments powered by Disqus