Dispečerská navigace: TomTom PRO 9100

Dispečerská navigace: TomTom PRO 9100

     TomTom PRO 9100 může fungovat jako obyčejné a vydařené navigační zařízení. Označení PRO v jeho názvu však naznačuje, že se jedná o model určený primárně pro živnostníky, podnikatele a firmy.
     Navigační zařízení obsahuje (datovou) SIM kartu a může tak komunikovat s někým, kdo sedí u počítače a má údaje pro přístup k navigačnímu zařízení – říkejme mu dispečer. Přes webové rozhraní dispečer nejen vidí aktuální polohu navigace (může jich být i více), ale pomocí několika kliknutí může do navigace zadat „úkol“. Kromě popisu přidá i přímo polohu, kam má řidič jet. Ten jen nový příkaz potvrdí, což dispečer okamžitě vidí. Vše přitom probíhá v reálném čase, od zadání příkazu do jeho doručení do navigačního zařízení uběhne sotva několik sekund.
TomTom PRO 9100     Kromě toho lze ve webovém rozhraní generovat desítky statistik. Kolik navigace, respektive auto nejezdí, kde bylo v konkrétní čas, reportuje se i překročení povolené rychlosti – to se ukáže přímo v mapě na webu. Jistě vás napadne, že tak řidič přichází o soukromí. Pokud navigační zařízení vytáhne z držáku nebo je přímo vypne, přechází přístroj samozřejmě do režimu off-line a není vysledovatelný. Řidiči však mohou brát navigační zařízení i jako svoji „obranu“. Systém spočítá, za jak dlouho může být řidič na zadaném místě, a pokud jej dispečer bude nutit být tam dříve, budou v reportech zaznamenána upozornění. V každém okamžiku zaznamenává navigační zařízení polohu i rychlost, takže řidič nemůže být osočen, že třeba nepracoval nebo že se někde „poflakoval“.

     Pokud si za 10 000 Kč navigační zařízení koupíte, budete je moci používat jako navigaci. Chcete-li využívat i výše popsané služby (Webfleet), budete ještě platit měsíční paušál, a to podle toho, zda se jedná o vnitrostátní, nebo i mezinárodní dopravu. Tento paušál stojí od 500 Kč měsíčně.

     Samotná navigace fungovala dle očekávání, zklamáním pro nás byla grafika, na té by mohl TomTom zapracovat.

Závěr: Navigace s on-line funkcemi je skvěle vyřešená. Dispečerům nebo správcům vozového parku nabízí vše, co budou potřebovat.
Alternativa: Podobné systémy existují již roky, nejsou však prodávány způsobem, že si koupíte navigaci, spustíte webový prohlížeč a fungujete. Většinou se jedná o komplikovanější systémy.

Zdroj: časopis CHIP 06/2011
Chip 06/2011
comments powered by Disqus