Stanovisko výrobce AKG k drobným „poškozením“ měničů u sluchátek K701

Stanovisko výrobce AKG k drobným „poškozením“ měničů u sluchátek K701

     Výskyt malých bublin na membránách je nám dobře znám a nemá absolutně žádný vliv na kvalitu zvuku. Protože se jedná o kosmetickou záležitost, kterou naši zákazníci vnímali negativně, přijali jsme v prosinci 2010 opatření, která do budoucna vyloučí tvorbu těchto nerovností na membránách, abychom u uživatelů nevyvolávali dojem, že se jedná o falešný, nebo poškozený výrobek.

Výrobce AKG
AKG K701
comments powered by Disqus