Hertz HP1KD

Hertz HP1KD

     Chalani z DSI už dávno ospevovali nový rad zosilňovačov firmy Hertz určených do súťaží SPL. Keď priniesli tú nádheru zabalenú v škatuli, ešte som netušil, čo sa tam skrýva.
     Ako prvá ma zaskočila hmotnosť a. Vcelku slušne som si totiž zamakal, kým som HP1KD doniesol do auta. Po vybalení som sa nestihol diviť, koľko ovládačov, káblov, poistiek a ostatného príslušenstva sa v balení ukrýva. Veľmi krásny a kompaktný dizajn nového radu zosilňovačov osloví na prvý pohľad. Decentné bočné rebrovanie zabezpečuje dostatočný odvod tepla aj pri maximálnom zaťažení a výkone. Ako býva dobrým zvykom, bočnice sú na zosilňovači delené na signálovú a napájaciu. Napájacia obsahuje dva páry dutinkových konektorov na vodič s prierezom 50 qmm a tiež reprodutinkové konektory pre vodič s prierezom 8 qmm plus, samozrejme, „remote“. Signálová bočnica má jeden pár cinch konektorov IN, jeden OUT a konektor pre vysokoúrovňový vstup (hoci si myslím, že pri zosilňovači tejto triedy je to už zbytočnosť). Na paneli sa nachádzajú aj konektory pre pripojenie káblových diaľkových ovládačov, ako aj konektor na prepojenie dvoch zosilňovačov pomocou systému HPLink2, v ktorom môžu pracovať dva zosilňovače súčasne. Model HP1KD v link móde dostane zo seba RMS s výkonom nad 6000 W pri 2 ohmoch, čo je už celkom slušný výkon na účasť v niektorej zo SPL súťaží.
     Nové zosilňovače sú chránené tzv. HP managerom, ktorý je riadený procesorom. Jeho úlohou je strážiť správnu funkčnosť celého prístroja a jednotlivé stavy zobrazovať pomocou troch LED diód, alebo priamo na displeji. Tento systém nám v zosilňovači meria napätie na vstupných svorkách i teplotu koncového stupňa a obe hodnoty zobrazuje priamo na modrom displeji. K ďalším funkciám kontroly a ochrany zosilňovača ešte patrí meranie jednosmernej zložky na výstupe, kontrola skratu na výstupe, prehriatie zosilňovača, pokles napájacieho napätia a veľké prúdové preťaženie. Pomocou týchto obvodov vieme veľmi rýchlo špecifikovať prípadnú poruchu.

     Výkonné monobloky HP1D a HP1KD sú konštruované ako zosilňovače triedy „D“ (digitaly). Spínané zdroje menia napätie 12 V automobilu, na napätie 150 V pre napájanie koncového stupňa zosilňovača. Konštrukcia zosilňovača je navrhnutá tak, aby v jednom chladiči boli dva kusy zosilňovačov triedy „D“. Ich paralelnou kombináciou dosiahneme schopnosť zosilňovača pracovať aj do jednoohmovej záťaže. Na vstupe každého zdroja je 8 ks kondenzátorov s kapacitou 1200 uF / 35 V, ktoré nám eliminujú prípadné straty na vstupných svorkách zosilňovača. Pre čo najnižšie straty zdroj pracuje s taktovacou frekvenciou 120 kHz. U zdrojov boli použité špeciálne MOSFET tranzistory s veľkým stratovým výkonom až 380 W pre každý. Tieto tranzistory spínajú napätie 12 V do toroidných transformátorov, kde sa transformuje na 2 x 150 V. Napätie sa usmerňuje vo veľmi rýchlych diódach (FRD), na filtráciu usmerneného napätia slúžia 4 ks kondenzátorov 1500 uF / 160 V a 2 ks 1000 uF / 160 V. Ako je už na prvý pohľad jasné, koncový stupeň pracuje s vysokým napájacím napätím. Vďaka tomu je na rovnaký výkon potrebný nižší prúd zo zdroja a sú aj nižšie nároky na filtráciu. No fyzika nepustí, a tak je príkon stále rovnaký.

     Vo vstupných obvodoch sú použité operačné zosilňovače s J-FET-om na vstupe kvôli nízkemu šumu. Ďalej sú tam obvody jednosmernej regulácie úrovne a EQ. Samotný koncový stupeň má klasické zapojenie ako väčšina zosilňovačov triedy „D“. Za ďalšie pozitívum považujem fakt, že na výstupoch koncových stupňov sú použité relé, ktorých kontakty spínajú prúd s hodnotou 30 A. Tieto relátka nám zabezpečujú „mäkký štart“. To znamená, že až po nabehnutí celého koncového stupňa a vyrovnaní napätia sa nám pripojí reproduktor. Zabraňuje sa tým dostávaniu špičky do reproduktora pri zapnutí. Pri poruche zosilňovača a objavení sa jednosmernej zložky na výstupe sa bezpečne odpojí woofer, a tým je chránený pred istým poškodením.

     Veľmi dobré riešenie ponúkajú ovládacie prvky umiestnené na chladiči pod plexisklom. Pozornosť upúta modrý displej s hodnotou napätia a možnosťou prepínania meranej hodnoty napätie / teplota. Tri LED diódy signalizujú stavy: modrá – ON, červená – TEMP (prehriatie) a oranžová OVER (preťaženie). Potom tu máme potenciometer na nastavenie vstupnej úrovne 0,3 – 5 V, deliacej frekvencie filtra LPF 50 – 350 Hz so strmosťou 24 dB / oct, nastavenie subsonického filtra 10 – 50 Hz so strmosťou 24 dB / oct s možnosťou vypnutia a potenciometer nastavenia fáze výstupného signálu 0 – 180 stupňov. Signál vo výstupných svorkách cinch môžeme ešte upravovať pomocou HPF filtra, ktorý pracuje v rozsahu 50 – 350 Hz so strmosťou 12 dB / oct. Prepínačom si dokážeme navoliť, či budeme tento filter používať, alebo budeme mať na výstupných svorkách cinch plné pásmo „full“.

     Úplne ma dostali káblové ovládače hlasitosti: od –36 dB až do +6 dB, ten býva bežne aj u iných značiek, no je tu ešte jeden ovládač pre jednopásmový ekvalizér pracujúci v pásme 40 – 120 Hz a s možnosťou nastavenia zisku 0 až +9 dB. Samozrejmosťou ovládačov je indikačná LED dióda, ktorá signalizuje funkčnosť zosilňovača. Za nadštandard považujem dve poistkové puzdrá na mini ANL poistky, keďže zosilňovač má dva napäťové vstupy plus aj mínus pre kábel s prierezom 50 qmm. Poistky sa v balení, samozrejme, nachádzajú takisto.

     Je vidieť, že Hertz sa pohral a na trh dodal veľmi solídny zosilňovač s dobrým potenciálom a výkonom. Teraz je už na montážnikoch a fanúšikoch autohifi a súťaží SPL, či ho dokážu skrotiť a premeniť jeho silu na správnu tlakovú vlnu a napokon aj na umiestnenie v súťaži.

     Nedá mi spomenúť jednu poznámku na záver. Ako je už jasné zosilňovač, je „hladoš“ a bude potrebovať veľmi dobré napájanie poriadnymi akumulátormi a káblami, aby ukázal svoju silu. Na napájaní sa šetriť neoplatí!

comments powered by Disqus