Jak nakupovat zesilovače?

Jak nakupovat zesilovače?

     Jednoduchým důvodem, proč koupit zesilovač, je hlasitost. Ať už budete poslouchat hudbu na plné pecky, anebo jen jako kulisu při rozhovoru, zesilovač vdechne do hudby detail, sílu, život a vzrušení. Zesilovač je důležitým prvkem zvukové instalace. Odebírá signál z řídící jednotky (obvykle autorádia) a následně ho zesiluje na úroveň, kterou je možné pohánět reproduktory. Obvykle se doporučuje mít zesilovače oddělené: jeden pro vysoké a druhý pro nízké frekvence (tzv. aktivní systém); není to však podmínkou. Problém při použití jednoho zesilovače je, že neumožňuje nastavit úroveň signálu pro různé frekvenční pásma. Hodně lidí začíná se zesilovačem pro nízké frekvence (subbasy) a ostatní reproduktory pohání zesilovačem zabudovaným v autorádiu. Je to sice adekvátní, ale zabudovaný zesilovač většinou není natolik výkonný pro hlasitější poslech. Vznikají přitom různá zkreslení zvuku, anebo až nepříjemné „chrčení“ měničů. I proto je lepší zvolit externí zesilovač, který dodá energii potřebnou k plnohodnotnému využití všech komponentů.

RMS výkon
Výstupní výkon zesilovače by měl být shodný s tím, na co bude tento přístroj  použitý a jaké reproduktory bude pohánět. Nejčastější chybou je použití příliš slabého zesilovače pro napájení reproduktorů. Druhou chybou bývá přidávání hlasitosti s cílem dostat co největší výkon ze zesilovače. Ten se v praxi dostane na hranici svých možností a zvuk začne zkreslovat. A nejen to. Zkreslení může zapříčinit, že se na výstupu zesilovače nakrátko objeví jednosměrné napětí, které poškozuje reproduktory. V tomto případě je zesilovač s menším výkonem o hodně nebezpečnější než takovýto přístroj s větším výkonem. V praxi jsem viděl mnoho měničů, které byly „usmažené“ jen proto, nebo se použil zesilovač s nedostatečným výkonem. Na druhé straně se dá, samozřejmě, „upécť“ měnič i díky přebytečnému výkonu: to je človek buď „hluchý“, anebo dostane křeč do ruky v momentě nastavování vstupní úrovně :-).

Subwoofer
Oblíbené jsou monozesilovače pro napájení subwoofru. Tyto jsou speciálně navrženy pro reprodukci nízkých frekvencí. Většinou mají zabudovanou funkci zvýraznění basů (BASS-BOOST) a obsahují dolnofrekveční (low-pass) filtr. Typickým příkladem je zesilovač pracující v třídě D – požaduje poměrně málo proudu, produkuje málo tepla a je mnohem efektivnější jako konvenční zesilovače. Taktéž můžete použít 2-kanálový zesilovač pro napájení dvou subwoofrů anebo přemostit kanály do mostíku a napájet jeden subwoofer. Podobně může být přemostěný 4-kanálový zesilovač na dva kanály, které mohou být použité na napájení dvou subwoofrů. Při napájení subwoofru je obvykle potřebný o mnoho větší výkon, protože je třeba „hýbat“ mnohem větším objemem vzduchu. Zapomeňte na to, že 75-wattovým zesilovačem poženete subwoofer. Dalším faktorem u zesilovačů je jejich stabilita při zátěžích s nízkou impedancí. Někdy můžete zapojit vícero subwoofrů na jeden kanál. Zesilovač však bude muset pracovat mnohem více, aby dokázal zkontrolovat takovou zátěž. Většina zesilovačů je schopná pracovat i při zátěži dva ohmy a někdy i méně. Reproduktory do auta mají odpor většinou 4 ohmy. Pro vyšší frekvence jako středy a výšky obvykle postačuje 25 až 50 wattů na kanál, i když více wattů neublíží – závisí to, samozřejmě, na výkonnostních požadavcích použitých měničů. Pro napájení širokopásmových reproduktorů můžete použít 2- alebo 4-kanálový zesilovač (podle počtu reproduktorů). Ubezpečte se, že zesilovače obsahují hornofrekvenční (high-pass) filtr. Na trhu existují i 4-, 5- a 6-kanálové zesilovače, na které můžete napojit všechny reproduktory. 4-kanálové se používají  na zapojení dvou celopásmových reproduktorů (2-kanály) a dva přemostěné kanály na pohon subwoofru.


Zdroj
Ako nakupovať zosilňovače? Zabudovaný zdroj v zesilovači konvertuje jednosměrné napětí v autě 12 V na vyšší napětí. Používají se však dva druhy zdrojů – regulovaný a neregulovaný. Regulovaný produkuje stejný výkon bez ohledu na to, zda elektrický systém auta stíhá dodávat dostatek energie. V takovém případě vám částečně může pomoct kondenzátor. Zesilovač tak umí dodat konstantní energii, i když vstupní napětí krátkodobě klesne pod 12 V. Na druhé straně nevyprodukuje větší výkon, i když napětí bude vyšší než 12 V. Výstupní napětí neregulovaného zdroje přímo závisí na vstupním napětí. To způsobuje výkyvy ve výkonu podle výkyvů v elektrickém systému auta. Proto doporučuji pořídit si zesilovač s regulovaným zdrojem. Máte-li však už kapacitor anebo jiné regulační zařízení (např. Accumatch), můžete směle koupit i zesilovač s neregulovaným zdrojem. Některé levné zesilovače používají neregulovaný zdroj, avšak nemají výhody, které tyto zdroje přinášejí. Jedním ze způsobů jak zjistit, zda zesilovač má anebo nemá regulovaný zdroj, je podívat se na jeho specifikaci pro 12 V a 14,4 V výstup. Když je výkon stejný, jde pravdepodobně o regulovaný zdroj.

Tri-Mode
Některé zesilovače mohou hrát v tzv. „tri-mode“ režimu. Tento mód používá dva výstupní kanály na pohon dvou reproduktorů a jednoho subwoofru. Subwoofer dostává energii z obou kanálů, což je velmi efektivní způsob, jak využít zesilovač. Potřebujete na to speciální výhybku, abyste oddělili dvě spektra frekvencí. Výhybky by měly mít zároveň možnost nastavit úroveň jednotlivých pásem. Tento způsob je vhodným řešením, chcete-li ušetřit peníze, i když je na druhé straně někdy velmi těžké sladit úrovně pro vysoké a nízké frekvenční pásmo.

THD (Total Harmonic Distortion)
Celkové harmonické zkreslení je jedním z důležitých parametrů. V praxi si ho všimnete například v podobě „45 W x 2 @ 0,01 % THD“. Tento zápis znamená, že výstupní výkon je 45 wattů na každý kanál a celkové zkreslení nepřesáhne 0,01 %.

Zabudované výhybky

Použijte je, chcete-li zesílit jen určité frekvenční pásmo, anebo chcete-li zesilovač použít jen na subwoofer anebo jiný konkrétní reproduktor. S použitím zabudované výhybky ušetříte na koupi externích výhybek. Na trhu je mnoho vícekanálových zesilovačů se zabudovanými výhybkami. Můžete je použít namísto dalších zesilovačů a externích výhybek. Stojí sice více, ale je to stále méně, než kdybyste komponenty nakupovali zvlášť.

Nezesilněné výstupy (Pre-Amp)
Některé zesilovače obsahují nezesilněné výstupy. To umožňuje použít více zesilovačů bez nutnosti rozdělovat nezesilněný výstup z autorádia. Taktéž, když zesilovač obsahuje výhybku, můžete jím pohánět další zesilovač. Máte-li například zesilovač, kterým budete pohánět subwoofer frekvence 90 Hz, můžete použít zabudovanou výhybku, aby zesilovač pracoval jen v pásmu pod 90 Hz. Zbylé spektrum potom vedete do dalšího zesilovače, který výhybku nemá.

Vstupní  citlivost
Ako nakupovať zosilňovače? Zesilovač sebere signál na vstupu a zesílí ho. To, o koliko ho zesílí, závisí na vstupní citlivosti a maximálním výkonu na výstupu zesilovače. I když budete mít nejvyšší vstupní citlivost, ze zesilovače více než jeho maximum nedostanete. Jednoduše se dostane na svojí nejvyšší úroveň jen s menším vstupním napětím. Skutečnost, proč jsou autorádia se 4-voltovým výstupem lepší, dokazuje i následujácí příklad. Představte si dvě autorádia. Model A má 1V signálový výstup a model B má maximální 4V výstup. Tato autorádia napojíme na 25-wattový zesilovač, který produkuje 10 voltů. Výkon = Napětí 2/Rezistence = 102/4 = 25 wattů. Abychom dostali maximum z autorádia A, potřebujeme 10-krát zesílit signál (10V na 1V, 10/1=10). Dále řekněme, že 0,1 voltu je šum v signálu. S našim 10-násobným zesílením bude šum 1 volt. Podívejme se na autorádio B. Řekněme, že výstup bude jen 2,5V. Šum po zesílení bude potom jen 0,25 voltu. To je čtyřikrát méně šumu než u autorádia A. Proto je lepší mít autorádio se 4 V výstupem, protože se zesílí méně šumu. Podívejme se na to i takto: řekněme, že vstupní citlivost necháme na zesílení 10 a použijeme autorádio B se 4V výstupem. Nebereme-li v úvahu zkreslení na vstupním stupni, zesilovač se bude snažit mít na výstupu 40 voltů (10 x 4), což je 400 wattů! Samozřejmě, toto už zesilovač nedokáže – dosáhne jen svého 25-wattového limitu. Proto nastavte citlivost na zesilovači na nejmenší hodnotu. Zapněte autorádio na nejnižší hlasitost a postupně ji zvyšujte, dokud neuslyšíte zkreslení. Některá autorádia vám dokonce umožní jít až na maximum bez zkreslení. Máte-li nastavené maximum na autorádiu s čistým signálem bez zkreslení, zvyšujte citlivost na zesilovači, dokud neuslyšíte zkreslení. Až tehdy máte správně nastavený zesilovač.

Třídy elektronických zesilovačů
Třída A – v této třídě se efektivnost nebere v úvahu, zesilovače jsou totiž velmi neefektivní. Hodně malých lineárních zesilovačů patří do této třídy – znamená to, že výstupní zařízení mají vysokou spotřebu. V automobilu takovýto zesilovač najdete snad už jen na zesílení signálu do sluchátek.
Třída B – Ve třídě B jsou to dvě výstupní zařízení. Každé z nich zesiluje polovinu vstupního signálu.
Třída AB – je kompromis mezi třídou A a B. Tato třída zesilovačů je velmi efektivní, zlepšuje výstupní linearitu a obvykle je použita v malých stereo věžích, telefonech a TV vysílačích.
Třída C – bývá rozšířená mezi vysokofrekvenčními zesilovačemi. Linearita této třídy není velmi dobrá, což však většinou nebývá až tak důležité, protože se C-čko většinou používá na zesílení jedné frekvence. Efektivnost je mnohem vyšší než u tříd A, B a AB.
Třída D – Pro tuto třídu zesilovačů je charakteristická vysoká účinnost (více než 90 %). Obvykle se používala pulzní modulace, v současnosti ale i jiné digitální technologie jako například Delta-sigma modulace, kterou se dosahuje vyšší kvalita. Zpočátku se tato třída používala jen na zesílení signálu do subwoofrů, vznikal ale problém s omezením zesíleného frekvenčního spektra a vysokým zkreslením. Při použití kvalitních polovodičů se tato třída dnes používá i na zesílení celého spektra s odstupem signál/šum, porovnatelným s lineárními zesilovači.
Jiné třídy - Existuje i několik dalších tříd. Většinou jde o modifikaci anebo kombinaci předešlých tříd. Existuje například třída H anebo I, které se vyskytují ve vysokovýkonných aplikacích.

Jaký výkon zesilovače je pro vás ten pravý?
Výkon zesilovače zvolte podle specifikace nainstalovaných reproduktorů. Ubezpečte se, že porovnáváte RMS výkon. A pamatujte, že je lepší mít výkonnější zesilovač než výkon reproduktorů. I když máte 1000- wattový reproduktor, 800 wattový zesilovač celkem určitě odvede dobrou práci. Nemusíte se hned hnát za 2000-wattovým zesilovačem. Koupit levnější zesilovač vám peníze neušetří, ale ještě vám přidá na frustraci z nekvalitního zvuku. Dobrý zvuk potřebuje energii a energie stojí peníze. Více energie = více peněz. Takže, připravte si peněženky!

comments powered by Disqus