Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při práci s daty se zavazujeme řídit zákonem č. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
      Společnost DSI Czech spol. s ro, provozovatel internetového obchodu VZDY.CZ, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?
      Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?
      Všechny informace v eshopu VZDY.CZ jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd.. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše uvedené údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
      Po zalogování do eshopu VZDY.CZ můžete tyto údaje editovat či smazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit můžete učinit  jednoduše přes webové rozhraní ve Vašem kontě.
Zásady ochrany osobních údajů
      Nákupem na internetovém obchodu Vždy.cz dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu adresních a identifikačních údajů (vč. emailové adresy) za účelem obchodních a marketingových účelů provozovateli internetového obchodu Vždy.cz, společnosti DSI Czech s.r.o. (včetně zasílání obchodních sdělení), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
      Registrační číslo DSI Czech s.r.o. u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00055071.