Závodních 400 m s TOMTOM Runner 3

Závodních 400 m s TOMTOM Runner 3

Jan Tesař, český reprezentant na 400m, bronzový medailista z posledních dvou halových mistrovství Evropy v Praze 2015 a Bělehradu 2017 ve štafetě na 4x400m a bronzový medailista z individuálních 400m ze Světové univerziády v Gwangjiu v Jižní Koreje, je nejen vynikajícíi čtvrtkař, ale i velmi zdatný analytik ( v současnosti se připravuje na docenturu na fakultě biomedicíny ČVUT).
Jeho analýza je ochutnávkou extrému, do kterého se dostavají špičkoví běžci na 400m. I pro velmi dobře trénované atlety jsou tepovky na úrovni 230 úderů za sekundu extrém a pro diváky odpoveď na to, proč po doběhu končí mnohokrát vyčerpaní pár minut "na čtyřech”, nebo úplně na zádech… V kombinaci tepovky a laktátu je sprint na 400m strašákem pro mnohé altety. Každopádně Honza popisuje podrobně souvislosti zajímavé nejen pro úzkou skupinu dráhových atletů.

Závodní sezónu zahajuji každoročně mou nejsilnější disciplínou a to čtvrtkou na závodech v Kolíně. Letos jsem na závodní ovál s sebou vzal i hodinky TOMTOM. Předem můžu prozradit, že se moje pocity z běhu vesměs shodují s naměřenými parametry změn rychlosti a tepové frekvence. Takto vypadá výsledek v aplikaci MySports:

Zavodnich 400m, Jan TesarObr. 1: Průběh rychlosti a tepové frekvence před, během a po závodě.

Na první pohled je zřetelný "hrbol" na zelené křivce, která značí rychlost. Při startu je pochopitelně nulová, pak prudce vzroste a lehce klesá až k cílové šachovnici, kde opět prudce klesá (doběhnutí a zastavení).  V těchto 49 sekundách jsem dle hodinek urazil 383 m (odečetl jsem vzdálenost v 84. sekundě od vzdálenosti v sekundě 35.).  Těch 17 metrů, které zabudovanou GPSku dělí od správného výsledku je dáno několika faktory. Zaprvé je to přesnost samotného GPS, která se pohybuje kolem jednotek metrů. Zkracování také vychází z principu měření. Hodinky snímají údaj každou sekundu. Já během té sekundy běžím po oblouku, nicméně přístroj snímající v diskrétních okamžicích mě o kousek tohoto oblouku pokaždé ošidí. Je to jako byste chtěli obkreslit půlkružnici pravítkem…

Nepřehlédněte:
TomTom Sports dostupný už i pro CZ a SK
Druhou zobrazenou křivku na grafu je průběh tepové frekvence (na Obr. 1 šedivě). Zde je na první pohled viditelná půlminutová mezera. Způsobeno je to tím, že aplikace z nějakého důvodu nezobrazuje hodnotu vyšší než 219 tepů/minutu.

Obecně webová aplikace mysports i přes značná vylepšení v posledních letech nenabízí příliš možností podrobnější analýzy a zobrazení krátkých úseků. Nabízí však propojení do jiných aplikací a také možnost exportu dat, například ve formátu .csv, kterýžto je jedním ze standardů pro přenos tabulkových dat. Stažený soubor můžeme otevřít například v Excelu.

Zavodnich 400m, Jan Tesar
Obr. 2: Možnosti exportu dat v rozličných formátech.


V souboru .csv se nachází veškerá data v 11 sloupečcích (čas, typ aktivity, číslo kola, vzdálenost, rychlost, spálené kalorie, zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška, tepová frekvence, počet kroků). Do grafu v excelu jsem vnesl již známé dva – rychlost a tepovou frekvenci, nyní i s hodnotami vyššími 219 tepů/minutu a popiskem zajímavých míst.

Nepřehlédněte:
TomTom Runner 3
Zavodnich 400m, Jan Tesar
Obr. 3: Graf průběhu tepovky a rychlosti včetně popisků. Vyexportováno z Excelu.

Graf jsem upravil tak, aby na ose x byl zobrazovaný čas v sekundách od startu závodu. Před startem tedy čas nabývá záporných hodnot. V nule, cíli a každých 100 metrů (dle stopek trenéra) je označeno svislou čarou.

Po prudkém nárůstu rychlosti po startu následuje růst pomalejší, který vrcholí přibližně na 130. metru, což je okamžik, kdy jsem seběhl soupeře v sousední dráze. 110 metrů před cílem se tempo téměř ustálí na 8 m/s (28.8 km/h), což trvá až do konce závod. Po průběhu cílem tempo nadvakrát prudce poklesne až na nulu, která značí vydýchávání bez zjevného pohybu. V 90. sekundě jsem pouze přešel na místo ke svým věcem. Toto je znázorněno na modré křivce tempa malým "kopečkem". Po 40. sekundách ležení jsem měření vypnul.

Červená křivka tepové frekvence má rostoucí průběh hned od začátku měření. Tuto skutečnost si vysvětluji tím, že tělo se připravuje na výkon v očekávání brzkého startu. Asi 10 sekund před startem zazní povel startéra "připravte se". Následuje prudký nárůst ze 120 na téměř 160 tepů/minutu. Od startu závodu tepovka roste až do cíle, kde dosáhne maxima 229. Z tohoto faktu se dá usoudit, že závod rozhodně nebyl běžen naplno. Mohl jsem se "zmáčknout" trochu víc. Na grafu by se to projevilo rychlejším nárůstem a po nějakém čase konstantní hodnotou tepové frekvence na hranici mého maxima (které je možná i větší než 229). Toto tvrzení potvrzuje i skutečnost, že v cílové rovince jsem "netuhnul" a po doběhu nebyl tak vyčerpaný jako při jiných čtyřstovkách. Koneckonců čas, ve kterém jsem zvítězil (48:39), je více než 2,5 vteřiny za mým osobním maximem…

comments powered by Disqus