Jsou běžecké GPS hodinky dostatečně přesné?

Jsou běžecké GPS hodinky dostatečně přesné?

Určitě se vám už stalo, že se při tréniknu na přesně vyměřené trase nebo u silničního závodu na deklarovanou vzdálenost neshodovala oficiální délka s číslem naměřeným na vašich GPS hodinkách. V tomto článku bych chtěl prezentovat svoje zkušenosti a postřehy týkající se tohoto problému.
Jak zpřesnit a urychlit načítání satelitů na začátku tréniku?
     Prvním možným problémem zkreslujícím naměřenou vzdálenost je příliš rychlé načítání satelitů. Některé GPS hodinky oznámí dokončení lokalizace pozice dříve, než tomu tak skutečně je. Párkrát se už stalo, že jsem měl po načítání satelitů a okamžitém výběhu po první minutě něběhaných 500 metrů. Z toho lze jasně usoudit, že hodinky ještě neměly mou pozici přesně lokalizovanou a k jejímu zpřesnění docházelo až v době prvních minut běhu, čímž byla zaběhnutá vzdálenost zkreslena směrem vzhůru.

Presnosť sporttesterov TomTom

Řešení:

1. Pokud chcete mít přesná data, obětujte raději o pár minut více pro lokalizaci satelitů. Za tu dobu si můžete například utáhnout tkaničky, popovídat si s běžeckým kolegou, rozhýbat problémové svalové partie nebo se pokochat okolní krajinou.  
2. Při lokalizaci satelitů nedoporučuji pohyb v prostoru ani prudké pohyby rukou.  
3. Lokalizace se urychlí, když k ní dochází na otevřeném prostranství. Je vhodné se vyhnout pozici blízko vysokého vertikálního objektu, což může být například panelák nebo strmý kopec. Taková překážka brání zachycení signálu z některých satelitů.
4. Pokud chcete urychlit lokalizaci satelitů, nejčastěji z důvodu nepříznivého počasí, kdy chcete výběh co nejvíce urychlit, může být nápomocné předlokalizování satelitů například na balkóně nebo v okně vašeho bytu. Hodinky pak po přechodu do venkovního prostoru snadněji a dříve zachytí vaši pozici, i když jste v mezičase vyšli z dosahu satelitů, například při přepravě výtahem.   

     Výhodou hodinek TomTom je rychlá lokalizace satelitů v případě, že vybíháte pravidelně ze stejného místa. Hodinky si toto místo zapamatují a při další lokalizaci satelitů ho použijí jako přednastavený bod.

Nepřehlédněte:
Ortel zní jasně: po těchto Vánocích sportujeme multimediálně!
Problémové situace při běhu
Presnosť sporttesterov TomTomFoto: Martin Jonáš

     Běh je sport, který lze vykonávat skoro všude. Pro GPS hodinky však mohou být některá místa problémová. Při tréninku ve venkovním prostředí se často dostáváme do situací, které mají negativní vliv na kvalitu GPS záznamu. Největším problémem jsou přeběhy přes úseky, kde hodinky dočasně ztratí signál. Jedná se hlavně o delší podchody pod cestou, případně tunely. Dobrým příkladem je trať bratislavského nočního běhu, která vede tunelem pod hradním kopcem. V této části tratě jsou funkce jako tempo běhu a aktuální vzdálenost dočasně nedostupné a i po vyběhnutí z tunelu může dojít například ke zkreslení celkové uběhnuté vzdálenosti

     Problémem pro hodinky jsou i úzké uličky typické pro centra měst, kde některé satelity nedokáží polohu běžce přesně zaměřit a tak při vyhodnocení záznamu často vidíme chyby. Taková situace ovlivňuje i hodinkami naměřenou odběhnutou vzdálenost a často dochází k jejímu nadhodnocení. Proto se vám může stát, že na trati s deklarovanou délkou 5 km v historickém centru města něběháte podle hodinek 5,5 kilometru.

     Z tohoto pohledu mě hodinky TomTom příjemně překvapily při posledním testování v centru Ružomberka. Křivka byla v porovnání s předtím používanými hodinkami jen minimálně nepřesná a po mírné úpravě jsem dokázal postupy bez problémů importovat do mapy pro orientační běh.

Presnosť sporttesterov TomTom
     Problematická místa můžete najít i mimo město. Jde hlavně o chodníčky ve strmém svahu, lesy s hustým porostem nebo vysokohorský terén. Zde dochází navíc i ke zkreslení naměřené nadmořské výšky. Při soustředění v roce 2009 v italských Dolomitech mi GPS hodiky nejmenované značky v době strmého sběhu v horském terénu namísto poklesu nadmořské výšky ukazovaly její nárůst. K tomuto zkreslení došlo pravděpovodně vlivem strmého svahu, který bránil signálu z některých satelitů, případně jej zkresloval.

Nepřehlédněte:
Pravidelné fitness aneb 13 tipů jak s posilovnou neskončit po týdnu
     Ke zkreslení vzdálenosti může dojít ale i na otevřeném plochém místě. Příkladem je běh na atletickém oválu, kde podle mé zkušenosti GPS hodinky při každém 400 m dlouhém kole naměří cca 410 - 420 metrů. To je způsobené kruhovým charakterem pohybu, který je pro hodinky nejproblematičtější přesně změřit. Při pohybu na dráze je proto lepší věřít vzdálenosti uváděné na trati než se spoléhat na GPS hodinky. 

Presnosť sporttesterov TomTom
     Pro ilustraci přikládám obrázek záznamu testovaného běhu na 5000 metrů na dráze. I když to tak na obrázku nevypadá, běžel jsem všechny okruhy v jedné dráze. Hodinkám nejmenované značky některá kola viditelně ušla. Kromě naběhané vzdálenosti 5000 m mi hodinky naměřily 170 m navíc, což je přibližně 13,6 metru na kolo.  

Presnosť sporttesterov TomTom
     S opačným problémem mám zkušenosti při běhání po klikatých chodníčcích ve strmém svahu. V takovém případě hodinky neumí správně zaznamenat všechny malé zatáčky chodníku a často skutečně naběhaná vzdálenost převyšuje vzdálenost zaznamenanou hodinkami. 

Rozdíly deklarované a naměřené vzdálenosti na silničních bězích

Nepřehlédněte:
Skryté tipy a triky k TomTom sportovním hodinkám
Presnosť sporttesterov TomTom
     K nesouladu mezi naměřenou a deklarovanou vzdáleností tratě často dochází i při silničním běhu v otevřeném terénu. Zde je však nesoulad způsobený nejčastěji lidským faktorem. Tratě bývají obvykle měřené po ideální stopě. Na košickém maratonu  je tato stopa vyznačena modrou čárou na asfaltu. Na většině běhů nižší úrovně však vyznačená nebývá. Běžci často řežou zatáčky pod neoptimálním úhlem nebo obíhají soupeře na startu nebo na trati, čímž k ideální vzdálenosti pár metrů přidají. Pokud je na trati 50 zatáček a závodník na každé z nich nadběhne navíc 2-4 metry naběhá o 100-200 metrů více, než je deklarovaná vzdálenost. Při své maratónské premiéře v roce 2011 v Košicích jsem podle GPS hodinek naběhal 42,44 km. Oproti deklarované vzdálenosti 42,195 km je to 245 metrů navíc. V přepočtu to dává kolem 6 metrů na kilometr navíc.  

Jsou tedy bežecké GPS hodinky dostatečne přesné?
Presnosť sporttesterov TomTom
     Jak je z uvedených zkušeností vidět, ani GPS hodinky nejsou dokonalým přístrojem, na který se lze v každé situaci spolehnout. Jejich přínos pro monitorování a zaznamenávání pohybu běžce je však výrazný. Přesnost, kterou poskytují, je pro většinu běžců dostačující a spolu s možností monitorovat aktuální tepovou frekvenci výrazně přispívají ke zkvalitnění tréninku a k lepší kontrole výkonu v průběhu závodů. Vrcholoví běžci, kteří potřebují mít odběhnutou vzdálenost vyměřenou na centimetry, by měli v době intervalových tréninků důvěřovat spíše vytyčeným vzdálenostem, kdy jsou atletické dráhy nebo cesty změřené pomocí měřícího pásma. Já osobně jsem se v době své běžecké kariéry nesetkal s nepřesností GPS hodinek, která by negativně ovlivnila můj trénink nebo běžecký výkon počas závodu. Naopak, GPS hodinky mi přinesly výrazné zkvalitnění realizace a následné analýzy tréninků a závodů.

     Určení polohy pomocí systému GPS je velmi přesné i při použití jednoho kanálu a kódu C/A (Coarse/Acquistions). Americká vláda, vzhledem ke strategickým zájmům a bezpečnosti státu, rozhodla o zavedení zvláštního režimu provozu GPS – výběrový přístup (SA – Selective Availability). Výběrový přístup spočívá v záměrném zhoršování přesnosti měření vzdálenosti tím, že se měnila hodinová frekvence signálu a efemeridy ve vysílané navigační zprávě. Výsledkem toho měřená pseudovzdálenost neodovídala vzdálenosti uživatele od družice a neodpovídal ani posun jeho hodin vzhledem k systémovým hodinám. Tato náhodná funkce, která zhoršovala přesnost měření, byla zavedena 25. 3. 1990 u všech družic bloku II. Po protestech odborné veřejnosti však Americká vláda přehodnotila svoje rozhodnutí o zavedení SA a dne 1. 5. 2000 byl zvláštní režim výběrového přístupu (Selective Availability) zrušen! Dosažielná přesnost GPS přijímačů v určení polohy je teď 10 – 15 m.
Zdroj: wikipedia
comments powered by Disqus