Analýza tréninku orientačního běžce pomocí GPS hodinek TomTom

Analýza tréninku orientačního běžce pomocí GPS hodinek TomTom

Orientační běh je sport, při kterém se běžec snaží co nejefektivněji přesunout mezi stanovenými body na trati. Vrcholový orientační běh je o sekundách a o vítězství často rozhodují i nejmenší detaily. V takovém případě má analýza absolvovaných tréninků a závodů veliký význam.
Orientační běh je však také sport pro širokou veřejnost. I tato skupina pro zkvalitnění svého výkonu a zlepšování se potřebuje informace o svojí pulzové frekvenci a poloze, která by často bez informací z GPS hodinek byla pro závodníka navždy záhadou.

Pro obě vzpomínané skupiny orientačních běžců nabízí značka TomTom kvalitní GPS hodinky se zabudovaným snímačem srdeční frekvence.

V tomto článku si přiblížíme možnosti analýzy absolvovaného mapového tréninku nebo závodu v orientačním běhu pomocí dat z hodinek TomTom.

Nepřehlédněte:
Kolik sportů podporují hodinky TomTom?
K analýze je potřebná instalace dvou programů. Prvním je program Tom Tom MySports Connect, do kterého se po připojení hodinek Tom Tom k počítači pomocí USB kabelu přenesou údaje o nových aktivitách. V programu je potřeba zvolit možnost exportu souboru do formátu GPX, protože s tímto formátem budeme při další analýze pracovat.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

K takovéto možnosti se dostaneme přes okno settings, kde v menu klikneme na záložku Upload and Export a vlevo dole zvolíme možnost ADD, tedy přidat. Následně se nám rozbalí možnosti zaznamenávaných formátů, kde si prioritně vybereme formát GPX. Po tomto nastavení se nám už všechny aktivity automaticky ukladají na počítači i ve formátu GPX. K GPX souborům z jednotlivých aktivit se dostaneme kliknutím na ikonku. Aktivity máme uložené ve složkách seřaděných podle data.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Druhým potřebným programem pro aplikaci zaznamenaných dat na mapu pro orientační běh je volně dostupný software QuickRoute. Jeho tvůrcem je švédský reprezentant v orientačním běhu Mats Troeng. Program je možné stáhnout v nejaktuálnější verzi 2.4 ze stránky.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Analýza aktivity z pohledu orientačního běžce bude probíhat výlučně v tomto programu. Po jeho instalaci a otevření se nám zobrazí prázdná tabulka s lištou možností. V liště klikneme na ikonku prázdného papíru, pomocí které začneme tvořit novou analyzovanou aktivitu. Objeví se nám následující tabulka.

Nepřehlédněte:
Zkvalitnění přípravy orientačního běžce se zaměřením na sprint
Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

V první části tabulky vybereme podkladovou mapu, do které chceme postupy importovat. Nejlepší je, když máme mapu ve formátu .jpg. Reálnou mapu si proto potřebujeme naskenovat, kvalitne odfotit, případne může být k dispozici na stránce závodů. Pomocí tlačítka Browse ji následně vyhledáme na disku počítače.
Ve druhé části tabulky si zvolíme metodu načítání souboru GPX. Nejjednodušší možností je nalezení souboru uloženého prostřednictvím aplikace TomTom MySport Connect na disku počítače.

Po vyplnění obou oken stiskneme tlačítko OK a otevře sa nám pracovní verze mapy a GPS křivky.
Trať si musíme na začátek posunout na správné místo podkladové mapy a stejně tak je většinou potřeba zafixovat některé body na trati, protože přesnosť mapy a GPS zařízení se v některých místech může rozcházet. Tyto odchylky způsobují hlavně polohové nepřesnosti na podkladové mapě (jejichž významnost však neustále klesá), ale i oblasti strmých svahů nebo hustého lesa, kde přesnost GPS záznamu může klesnout.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Když máme body na trati zafixovány, můžeme přejít na barevnou analýzu zobrazené křivky.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Na liště si vybereme veličinu, kterou chceme mít na jednotlivých bodech trati zobrazenou na křivce. Na výběr máme tempo běhu, rychlost, pulzovou frekvenci, nadmořskou výšku, směrovou odchylku a dobu čtení mapy. Prakticky nejlepší vypovídací hodnotu má analýza tempa běhu v jednotlivých místech trati, ale i analýza délky zastavování při čtení mapy a vývoje pulzové frekvence v různých bodech trati. Hodnotu daní veličiny nám zobrazuje barevná škála, u které si můžeme přizpůsobit rozsah zobrazovaných hodnot naměřeným hodnotám.

Nepřehlédněte:
Jak využít sportovní hodinky při fitness? Máme pro vás několik tipů!
Následně si určíme tloušťku zobrazené čáry, její orámování a sytost barev tak, aby byly na mapě co nejlépe čitelné. V dolní části okna vidíme graf vývoje dané veličiny v čase. V pravé části lišty se nachází graf rozdělení intervalů dané veličiny a zaznamenané mezičasy na trati. Tyto volitelné lišty můžeme v případě potřeby v horním menu skrýt.

Danou mapu i s postupem můžeme nakonec uložit jako soubor .qrt (přes File – Save as), který můžeme dále editovat a analyzovat v programu QuickRoute. Další nabízenou možností je export mapy s postupy ve formátu .jpg (File – Export – Image).

Výsledek vyzerá následovně:

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Ve vrchní části je znázorněna barevná škála a zobrazovaná veličina.

V programu QuickRoute můžeme kromě úprav GPX křivky na mapě upravovat i samostatnou křivku bez mapových podkladů. Pomocí symbolu nůžek v horním menu můžeme například odstřihnout část křivky nebo přes šipku s kuličkou přidat mezičasy na zvolená místa.

Takováto analýza je zvládnutelná pro každého průměrně zdatného uživatele počítače a její výsledky jsou jasně interpretovatelné a porovnatelné mezi závodníky.

GPS křivky získané z hodinek TomTom se dají využít i v další aplikaci – 3Drerun, která je online dostupná na stránce http://3drerun.worldofo.com/ . Tam může registrovaný uživatel přidat podkladovou mapu ve formátu jpg spolu s GPX křivkami vícerých závodníků. Takto se dá jednoduše vytvořit simulace pohybu v terénu vícerých závodníků současně.

Takováto analýza výborně ukazuje vývoj závodů a často se používá na světových závodech jako prostředek přiblížení orientačního běhu veřejnosti.

Jako dobrý příklad poslouží simulace městských závodů v orientačním běhu v centru Košic analyzující postupy trěch nejrychlejších závodníků: http://3drerun.worldofo.com/index.php?idmult[]=-115170&idmult[]=-116176&idmult[]=-115173.

Jak bylo ukázáno, GPS hodinky TomTom jsou velmi vhodnou pomůckou orientačního běžce. Investice do takovéhoto zařízení se závodníkovi mnohonásobně vrátí, ať už ve formě možností detailní analýzy závodů a mapových tréninků, ale i ve formě lepší kontroly tréninku.
comments powered by Disqus