6 látek, které ovlivňují chuť a vůni pitné vody + rady, jak minimalizovat jejich množství

6 látek, které ovlivňují chuť a vůni pitné vody + rady, jak minimalizovat jejich množství

Přístup k pitné vodě má v rámci České republiky 95 % obyvatelstva. Kvalita pitné vody je ovšem v rámci Česka rozdílná. Zatímco někde lidem z kohoutku teče voda, která je svou kvalitou srovnatelná s vodou kojeneckou, jinde její kvalita maličko pokulhává. V konečném důsledku je ale v celé ČR pitná voda, vyhovující Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/ 2004 Sb., která určuje kritéria některých chemických vlastností vody a vytyčuje mezní hodnoty ve vodě přítomných sloučenin. A právě některé z chemických látek a sloučenin ovlivňují výslednou chuť a vůni vody. O jaké látky jde? Přinášíme obsáhlý přehled.
Dusičnany (NO3) dusitany (NO2)
Dusičnany jsou ve vodě přítomny téměř vždy. Rozhodně vás ale nechceme děsit. Vždy jde totiž o velmi malé množství. Pokud by se ve vodě nacházelo jejich větší množství, poukazuje to na nežádoucí bakteriologické znečištění. Hodnotu dusičnanů upravuje Vyhláška, která připouští až 50 mg/l dusičnanů. Doporučená hodnota dusičnanů pro kojence je ale maximálně 15 mg/l. Proto je vždy dobré kohoutkovou vodu přefiltrovat anebo volit tu určenou přímo pro kojence.
Další látkou ve vodě obsaženou jsou dusitany. Ty se tvoří bakteriálním rozkladem organických látek. Nejčastěji jde o látky fekálního původu. Tady doplníme, že dusitany nejsou samy o sobě škodlivé. Na druhou stranu jde o výrazné indikátory nebezpečného znečištění vody. Podle Vyhlášky může být množství dusitanů v koncentraci do 0,5 mg/l.

Sírany (SO42-) a amonné ionty (NH4)
Tady je potřeba zmínit, že sírany sodné, draselné a hořečnaté působí v menším množství léčivě. Pokud bychom je ale přijímali ve vyšší koncentraci, mohou u nás vyvolat úporné průjmy. V zásadě ale nejsou zdraví nebezpečné. Běžný obsah síranů bývá do 100 mg/l, u velmi tvrdých vod se připouští maximálně 250 mg/l.

Laica Filtračné kanvice

Součástí pitné vody jsou také amonné ionty. Amoniak (čpavek) se v tomto případě tvoří hnitím organických dusíkatých látek v půdě při nepřístupnosti kyslíku. Pokud má voda pH vyšší než 8, může se v ní vyskytovat jako volný čpavek. Do pitné vody se může dostávat z půdy nebo prostřednictvím odpadních vod. Množství amonných iontů nesmí podle Vyhlášky překročit hodnotu 0,5 mg/l.

Nepřehlédněte:
6 nesmyslných mýtů o kohoutkové vodě: Opravdu umřete na nedostatek minerálů a otrávíte se chlórem?
Fosfáty (P2O5) a chloridy (Cl-)
Také fosfáty patří mezi indikátory fekálního znečištění. Do vody se dostávají buďto přirozeným způsobem nebo z půdy. Dnes však nejčastěji z hnojení fosforečnými hnojivy a z odpadních vod. Mnohými studiemi byl prokázán jejich nezávadný původ. Přesto je však jejich maximálně přípustné množství v hodnotě 1 mg/l.

Co se týče chloridů, ty jsou přítomny téměř v každé vodě. Pokud se do vody dostávají přirozeným způsobem, pak jsou ze zdravotního hlediska nezávadné. Pokud by se do vody dostaly prostřednictvím odpadních vod, pak nastává problém. Proto Vyhláška jejich množství připouští maximálně do 100 mg/l. Na druhou stranu se jedná o látky, které většině z nás vadí ve vodě nejvíc. Negativně totiž ovlivňují její chuť i vůni.

Tvrdá voda je problém
V pitné vodě nalezneme také sloučeniny vápníku jako oxidu vápenatého (CaO) a hořčíku jako oxidu hořečnatého (MgO). Obě tyto sloučeniny mají přímý vliv na vlastnost vody, kterou označujeme jako tvrdost. Tvrdost vody má vliv na tvorbu vodního kamene i chuťové vlastnosti vody. Pokud bydlíte v místě, kde je voda nepřirozeně tvrdá, pak pravděpodobně pozorujete rychlé zanášení rychlovarných konvic, žehliček nebo kávovarů vodním kamenem. Vodní kámen prodlužuje dobu nutnou k ohřátí vody a zároveň snižuje životnost přístroje. S výše uvedenými látkami, stejně jako s přílišnou tvrdostí vody si naštěstí dokážou poradit filtrační konvice Laica.

Laica Filtračné kanvice

Filtrovaná voda = chutná voda
Filtrační konvice Laica, které jsou na našem trhu více než 20 let, vyrábí stejnojmenná italská společnost. Ta vznikla v roce 1974 a dodnes soustřeďuje veškerou svou výrobu do Itálie. Filtrační konvice Laica jsou vybaveny unikátními Bi-flux filtry, které redukují těžké kovy, odstraňují herbicidy a pesticidy, zápach chlóru a případné zakalení, zlepšují chuť a vůni a v neposlední řadě také redukují vodní kámen. Voda je tak vhodná nejen ke každodennímu pití, ale také pro vaření nebo do domácích spotřebičů (například do kávovarů, rychlovarných konvic, žehliček apod.).

Nepřehlédněte:
Tak trochu jiná voda: filtrační konvice LAICA
Jak filtrační konvice vlastně fungují?
Alfou a omegou je pětistupňová filtrace. Ta začíná předfiltrováním pitné vody. V této fázi jsou z vody odstraněny jakékoliv větší částice ještě před vstupem do filtru. Dalším krokem je odstranění těžkých kovů pomocí procesu výměny iontů. Následuje chemická absorpce sloučenin chlóru a útlum růstu bakterií. Ve vodě jsou také redukovány sedimenty. Filtr následně kontroluje množství hořčíku a vápníku ve vodě. V předposledním kroku dochází k regulaci pH. Součástí filtrační konvice Laica jsou navíc dva odtoky pro rychlejší proces filtrace. Jeden litr vody je tak přefiltrován za pouhé čtyři minuty.

Zlepšíte chuť vody a ještě ušetříte
Díky filtračním konvicím Laica zlepšíte chuť a vůni kohoutkové vody, čímž podpoříte zdravý pitný režim. Navíc se zbavíte nutnosti tahat domů těžké plastové lahve, což ocení naopak příroda a životní prostředí. V konečném důsledku také ušetříte, protože filtrovaná voda je osmkrát levnější, než voda v PET lahvi. Pokud se i vy chcete připojit k naší „době vodové“, sdílejte své příspěvky s hashtagem #dobavodova na našem facebooku anebo Instagramu.

Laica Filtračné kanvice
comments powered by Disqus