Ozón: Jak nám škodí a jak nás chrání?

Ozón: Jak nám škodí a jak nás chrání?

Jistě jste už slyšeli o tenké vrstvě nacházející se ve stratosféře naší planety. Pravděpodobně jste zachytili i to, že tuto vrstvu tvoří plyn nazývající se ozon, který nás nějakým způsobem chrání. A jsme si téměř jisti, že víte, že ozónová vrstva je stále tenčí, důsledkem čehož se stále častěji setkáváme s pokusy o záchranu jakési ozónové díry. Víte ale, jak nás ozon opravdu chrání, co ho vytváří, a jak nám škodí? Jste zvědaví? Máme pro vás odpovědi.
AirFree

Co to ta ozonová vrstva vlastně je?
Pod pojmem ozonová vrstva si můžeme představit přibližně 3 mm silný štít nacházející se cca 30 km nad zemským povrchem. Samotný ozón je plyn sestávající ze tří atomů kyslíku a označujeme ho O3. Ten se ve stratosféře neustále vytváří a rozkládá. Ozón vystavený slunečnímu záření se rozkládá na molekuly a atomy kyslíku, které pak reagují s jinými molekulami kyslíku a vytvářejí tak ozon. Na reakčních cyklech ozonu se podílejí i jiné plyny obsahující dusík a vodík. A nejen to. Významnou roli v ovlivňování reakčních cyklů ozonové vrstvy má samotné lidstvo.

Jak a před čím nás ozonová vrstva chrání?
Jak jsme již zmínili, významnou roli v narušování ozonové vrstvy sehrává právě člověk. Tento zásah však vznikl přirozeně a nevědomě. Hlavní příčinou se stalo vysokoobjemové využívání uměle syntetizovaných a snadno produkovatelných chemických látek v průmyslu. Mezi tyto látky řadíme chlor-fluorované uhlovodíky (CFC), halony, tetrachlormethan, methylbromid, polyhalogenované chlor-fluorované uhlovodíky (HCFC) a jiné sloučeniny chlóru, bromu a fluoru. Z předmětů denní potřeby jsou to tedy různé rozpouštědla, spreje, laky na vlasy apod. Ozónová vrstva se snaží odstranit všechny negativní faktory, které ovlivňují naše zdraví. V jakých oblastech nám tedy pomáhá?

1. Regulací slunečního záření chrání nejen lidi na Zemi, ale i mořský svět (ryby, řasy, korýše, atd.), rostliny, přírodní a syntetické materiály
2. Reguluje růst plodin a rostlin
3. Reguluje množství oxidu uhličitého ve vzduchu

Nepřehlédněte:
Všechno o Airfree
Škodlivé účinky ozonu
Určitě se ptáte, jak je možné, že jeden a tentýž plyn nás chrání a zároveň nám škodí. Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Rozlišujeme dva druhy ozónu: stratosférický a přízemní. O tom stratosférického jsme se již dozvěděli, že je nezbytný k tomu, aby nás ochránil před nadměrným slunečním zářením. Přízemní ozon je však látka, která vzniká při reakci uhlovodíku s oxidem dusičitým. Pod těmito látkami si můžeme představit emise z dopravních prostředků a průmyslu, které jsou při vystavení slunečnímu záření vysoce škodlivé. Tento ozón je vysoce škodlivý jak pro člověka, tak i pro rostliny, zvířata či půdu. Způsobuje pálení očí, dýchací potíže a ovlivňuje centrální nervovou soustavu.

AirFree

Jak se zbavit škodlivin ve vzduchu tím správným způsobem?
První věc, po které sáhneme, když cítíme potřebu dýchat čistý vzduch tam, kde nám to přirozené podmínky znemožňují, je čistička vzduchu. Ne všechny čističky jsou takříkajíc "košer". Mnohé z nich sice vzduch vyčistí, ale zároveň vytvářejí jistý objem ozonu jako vedlejší produkt. Dále jsou zde generátory ozonu, které tvoří speciální kategorii v souvislosti s produkcí tohoto škodlivého plynu. Pokud tedy potřebujete vyčistit, či dokonce sterilizovat ovzduší v místnosti, například od bakterií, virů, alergenů nebo plísní, zvolte si přístroj, který co nejméně zatěžuje životní prostředí a pokud možno i vaši peněženku. Čističky / sterilizátory vzduchu Airfree splňují všechny předpoklady moderního přístroje určeného ke sterilizaci vzduchu. Neobsahují žádné vyměnitelné části, které by se mohly pokazit, ani filtry, které by bylo třeba vyměňovat. A co je nejdůležitější, neprodukují přízemní ozon. Co víc si můžeme přát, že?
comments powered by Disqus