Nejžíznivější národy? Češi to nejsou!

Nejžíznivější národy? Češi to nejsou!

V Česku se balená voda vyrábí a prodává již od 18. století. První větší rozmach však zažila až v 19. století. Voda se v té době ale těžila, balila a rozvážela v nesrovnatelně menším měřítku než v dnešních dnech, a její dopad na přírodu i obchod byl zanedbatelný. Citelnější rozmach zažila balená voda ve 20. století během druhé světové války. Zásadní je však nárůst výroby i prodeje v devadesátých letech, kdy přišla éra plastových PET lahví.
Skokové zvýšení spotřeby o 142 %
V Česku byl největší rozmach vody balené v PET lahvích v mezi roky 1997 – 2004. Od roku 2005 do 2008 byl nárůst už jen pozvolný a do roku 2010 dokonce mírný pokles. Při svém vrcholu v roce 2008 dosáhla roční spotřeba 106 litrů na osobu, přičemž 68 l spadá do minerálních vod a 38 l do sodových vod. Od přelomového roku 1997 do roku 2008 tedy došlo ke zvýšení spotřeby o 142%.

Představu o tom, kolik balené vody v ČR bylo vyprodukováno celkem za rok, nám dá statistika mezinárodní agentury Zenith International. Podle ní byl celkový objem balené vody vyrobené za rok 2006 neuvěřitelných 951 milionů litrů. Z toho připadá 655 milionů litrů na sycené a 296 milionů litrů na nesycené balené vody.

Vítězové a poražení
Nyní ale opustíme české luhy a háje a podíváme se na čísla, která zveřejnila Beverage Marketing Corporation v roce 2007. Podle jejího výzkumu je lídrem v celkovém spotřebovaném množství balené vody za rok USA, se svými 33,4 miliardami l.

Nepřehlédněte:
PET lahve u nás a ve světě: Zajímavé statistiky a čísla, která vás asi (ne)potěší
Laica

Pokud se však celková spotřeba balené vody přepočte na hlavu, vedou Spojené arabské emiráty s 259,7 litry na osobu za rok. Druhý a třetí nejžíznivější národ (za rok 2007), preferující balené vody, byl Mexiko s 204,8 litry na osobu a Itálie s 201,7 litry. Česko se umístilo na 14. místě s 93 litry.

(Ne)zanedbatelná spotřeba
Jak je vidět z uvedených čísel, balená voda je celosvětově významný artikl. V takovýchto objemech už má však voda globální dopady jak ekonomické, tak ekologické. Voda jako surovina se stává stále více nedostupnou pro určité oblasti na Zemi a s tím roste i její cena.

Druhou stranou mince jsou PET lahve, které se staly smutným symbolem dnešní doby a zaplavují životní prostředí. Zdá se však, že svítá naděje, protože se objevují zprávy o klesajících prodejích balené vody a naopak o zvyšující se oblibě vody kohoutkové. Pro konzumenty kohoutkové alternativy jsou na trhu filtrační konvice, které odstraňují všechny nedostatky vody z vodovodu. Jedničkou ve vývoji a produkci filtračních konvic je italský výrobce filtračních konvic a filtrů do filtračních konvic LAICA a jejich nabídku najdete i u nás.
comments powered by Disqus