Je v nemocnicích skutečně zdravý vzduch? Co jsme zjistili o jeho čistotě

Je v nemocnicích skutečně zdravý vzduch? Co jsme zjistili o jeho čistotě

Každoroční strašák - chřipka - opět útočí v celé své síle. Kam se pohnete, setkáváte se s nakaženými lidmi – v dopravních prostředcích, kancelářích, ve školách, školkách, v obchodech, apod. Rychlá doba vytvořila trend neléčení a nedoléčování se, což ještě více napomáhá rychlejšímu šíření nemoci a ohrožuje tak větší množství obyvatel. Právě v prvních dnech nemoci (kdy si člověk ještě namlouvá, že mu nic není) je největší riziko šíření infekce. Vědecké výzkumy ukazují, že bakterie, viry, houby, spóry plísní a pyly způsobují 10-20% infekcí, které se mohou šířit přirozeným způsobem, nebo i rychleji, například ventilačním systémem a vlhkostí vzduchu – v nemocnicích taktéž kožními šupinkami pacientů nebo zdravotnického personálu. Zajímavostí taktéž je, že inkubační doba chřipky je 12 až 72 hodin a v oblečení je vir schopný přežít až 12 hodin.
NemocnicaStejně tak riziko nákazy zvyšuje uzavřené prostředí. Podle zjištění vědců je zatížení lidského organismu až stonásobně větší v uzavřených prostorách. Nečistota vzduchu je podporovaná vysokou akumulací lidí, moderními izolacemi, které zabraňují proudění vzduchu, organickými materiály jako jsou závěsy nebo koberce. Takto znečištěný vzduch může vyvolat zdravotní těžkosti jako například astma, kašel, začervenání očí a mnohé další.

Za uzavřené prostředí bezpochyby můžeme považovat nemocnice i zdravotnická zařízení, kde je nejen vysoká akumulace lidí, ale situaci značně zhoršuje několikanásobně vyšší koncentrace virů. Právě v nemocnicích je velmi těžké dosáhnout vysoké kvality vzduchu, která by pacientům neškodila. Je třeba si uvědomit, že v nemocnicích jsou kromě pacientů nakažených virovým onemocněním také ti, kterým může virové onemocnění způsobit vážné komplikace, např. pacienti po chirurgických zákrocích, těhotné ženy atd. Taková komplikace může vést ke zhoršení zdravotního stavu, které může způsobit i smrt a může vést ke zvýšeným nákladům na léčbu. Jednou z nejrozšířenějších bakterií je stafylokok, který je přirozenou součástí mikroflóry, avšak jeho patogenní druhy jsou původci onemocnění. Stafylokok může způsobovat různé infekce, jejichž projevy mohou být záněty kůže, ale i život ohrožující stavy. Pro pacienty jsou nebezpečné i houby, které se ve vzduchu vyskytují. Nejrozšířenější jsou aspergily, které se vyskytují všude okolo nás, a přibližně 20% z nich prokazatelně vyvolává nemoci. K aspergilům můžeme přijít ze vzduchu obyčejným vdechnutím – nachází se ve vzduchu, ve vodě, v prachu nebo i v potravinách. I v tomto případě platí staré známé pravidlo – lepší je prevence, než léčba.  

Možným řešením, jak pomoci pacientům a chránit je před případnou zbytečnou nákazou, je použití čističek vzduchu v nemocnicích. Podle výsledků testů, které byly realizovány v reálných podmínkách, je dokázáno, že čističky vzduchu s patentovanou technologií Airfree zlikvidují přibližně 90% bakterií a hub, které znečišťují ovzduší.

Nepřehlédněte:
Opravdu Airfree funguje? – zkušenost jednoho z nás
Tento způsob čištění vzduchu využívá termodynamiky a keramické jádro, které se vyhřívá až na 200°C a při této vysoké teplotě ničí bakterie, houby, viry, pyly, organický zápach a redukuje i škodlivý ozon. Poslední nezávislé testy ukázaly, že Airfree je schopné v místnosti velké 46m2 zlikvidovat až 96% vzdušných bakterií a hub.
comments powered by Disqus