Je koronavirus nacházející se ve vzduchu hrozbou, která se skrývá ve ventilacích?

Je koronavirus nacházející se ve vzduchu hrozbou, která se skrývá ve ventilacích?

Současná situace ohledně koronaviru je opravdu složitá a nesnadné je i sledování informací, které se situací týkající se pandemie souvisí. Situace se mění každým dnem a s novými informacemi přicházejí nové změny, avšak protichůdné aspekty mají také svůj vliv. Vědecká studie vyžaduje čas, aby byla co nejpřesnější, na druhé straně společnost potřebuje odpovědi co nejdříve. Kromě toho, mnozí lidé neznají přesný jazyk používaný ve vědeckých disciplínách. Studie a epidemiologové řeší problém koronaviru, nacházejícího se ve vzduchu a k tomu vydávají nezbytná opatření. Avšak může se stát, že si někdo vyloží význam určitých, zejména vědeckých, slov jinak a to může vést k různým nedorozuměním, což však může být nebezpečné zejména pro osoby v rizikovém věku. Jak zjistíte, které informace jsou správné a jaké kroky je třeba podniknout k zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašeho domova?
Vzdušný virus
Vzdušný virus je virus, který se může přenášet vzduchovými částicemi. Přesto existuje výrazný rozdíl mezi částicemi rozptýlenými ve vzduchu a kapénkami. Když kýcháte či kašlete, kapénky z vašich plic, krku a úst se promíchají a jsou vyloučeny. Některé z těchto kapének jsou těžší a jiné zase lehčí. Virus sám, bez ochrany tekutých kapének, v průběhu času zemře. Toto je jeden z důvodů, proč je čištění povrchů důležité a dělá je bezpečnými a proč virus vadne, když je vystaven teplu a času. Virus potřebuje také hostitelské buňky, přes které se dostane k RNA a následně se replikuje. Bez kompatibilních buněk v okolí, by virus nemohl růst. A bez kapének nemůže přežít replikace. Dále je třeba si uvědomit, co se skrývá pod pojmem aerosol. Aerosoly jsou částice složené z kapénkových jader a kapének s velikostí 2 až 100 mikronů. Jednoduše řečeno, částice rozptýlené ve vzduchu jsou aerosoly a kapénky jsou vlhké a dopadají na povrchy. Tyto definice nejsou doslovné, ale jako u jiných pojmů, které jsou diskutovány ve vědecké oblasti, přesné vysvětlení by bylo velmi technické a složité. V současnosti se Světová zdravotnická organizace domnívá, že COVID-19 se šíří převážně kapénkami. To, zda virus zůstává životaschopný, i když je aerosolizovaný je sporné. Virus používá RNA na replikaci, ale nestranné nebo zlomené vlákno RNA se považuje za neschopné replikace.

AirFree

Šíření a replikace
Účelem masky není filtrování viru, což by vyžadovalo, aby byly materiály roušek mnohem tlustší, než se používají u většiny textilních roušek. Účelem je zadržení kapének. S menším počtem kapének jakékoli velikosti nacházejících se ve vzduchu, se snižuje i počet virů, které se ve vzduchu shromažďují a přetrvávají.

Virus je specifický druh živé bytosti. Je do jisté míry parazitární, protože vyžaduje hostitele na replikaci, avšak na přežití nutně hostitele nepotřebuje. Aby se u člověka projevil COVID-19, což je nemoc šířena virem, určitý počet buněk musí být infikován a virus se musí replikovat natolik, aby vytvořil tzv. virovou zátěž. Buňky, kterými se tento virus šíří, jsou selektované. Zaměřuje se na buňky vylučující hlen, plicní buňky a cília. Virus nacházející se na oblečení či rukou není infekční médium. Problém je v tom, že vaším oděvem pravděpodobně budete hýbat a z něj se částice následně otřepou. Pravděpodobně se také dotknete rukou vašeho obličeje, která je plná buněk vylučujících hlen v očích, nose a ústech.

Nepřehlédněte:
8 žen dostalo možnost vyzkoušet čističku vzduchu AirFree: jak dopadlo testování?
Velikost média, které virus zasahuje, závisí z velké části na míře infekce a její nakažlivosti. Čím menší částice, tím dále virus cestuje, ale zároveň má méně materiálu na život. S rostoucí velikostí kapének se začínají objevovat další faktory. Kapénky s větší hmotností nemohou zůstat rozptýlené a padají na zem. Kapénky s menší hmotností zachycují vzdušné víry a zůstávají ve vzduchu. Menší kapénky putují dál, protože mohou zrychlit na vyšší rychlosti.

Přibližme si, co jsou mikrony a nanometry
Mikron (nebo mikrometr) představuje jednotku měření, s hodnotou jedna miliontina metru. Velikost částic SARS-CoV-2 je 0,125 mikronu.

Nanometry představují jednu desetimiliontinu metru. Velikost virových částic je potom 125 nanometrů.

AirFree

Kapénky a jejich život na různých površích
Jako příklad šíření kapének si uvedeme příklad vzorku parfému. Pokud jste někdy v parfumerii dostali vzorek parfému, mohli jste na pokožce cítit kapénky. Pokud jste stejným místem prošli o chvíli později, parfém bylo stále cítit, avšak kapénky už ne. Je však zřejmé, že částice jsou stále ve vzduchu.

Nepřehlédněte:
Užijte si vaši dovolenou bez alergie!
Oblečení, které se nosí venku, představuje riziko zachycení kapének, které zůstávají životaschopné až čtyři dny. Pórovité povrchy mohou absorbovat vlhkost, zatímco hladký povrch vlhkost odvádí. To znamená, že hladký povrch, například plast nebo sklo, způsobuje, že virus je životaschopný déle. Při mytí mýdlem se povrchy a oděvy rychle čistí přetržením ochranného vlákna kolem viru.

Čistička vzduchu v akci
Čističky vzduchu používají několik různých technologií k odstranění částic ve vzduchu. Čistička může zabránit kontaminaci vzduchu nebo může urychlit proces odstranění znečišťujících látek ze vzduchu.

Nejobvyklejšími při filtrování jsou HEPA filtry. Tyto filtry používají množství síťovin na zachycení částic přenášených vzduchem, zatímco samotný vzduch nadále proudí. HEPA filtr zachycuje částice do velikosti 0,3 mikronu (což představuje účinnost 99,97%). Toto není nejlepší výsledek při zachycování viru o velikosti nanometrů, avšak zachycuje kapénky a částice, na kterých se virus pohybuje. Přesto filtr zastavuje vzduch pouze v jednom směru. Ve standardním domácím systému HVAC (to zahrnuje topení, ventilaci a klimatizaci) se vzduch čistí na cestě dovnitř, avšak do vzduchu se mohou dostat zbytky nečistot a jakákoliv kontaminace, která se objeví následně, zůstává. Některé z ohnisek COVID-19 byly spojeny se slabě větranými oblastmi. Nejčastěji jsou to místa jako call centra, restaurace, nemocnice či doly. Jakmile se dostanou kontaminované částice do vzduchu, určitý čas tam zůstanou. Přibývají další kontaminace a zvyšuje se to na nebezpečnou úroveň. Když se ve vzduchu vznáší určité množství menších kapének, nesou v rozptýlené oblasti značné množství viru. To je náročnější na čištění a sterilizaci, jako například v případě jedné větší kapénky.

Airfree a systém sterilizace vzduchu funguje tak, že částice vytáhne ze vzduchu a pak je v podstatě "uvaří". Toto je zrychlený proces toho, co se stane s částicemi, když jsou na povrchu. Při dostatečně vysokých teplotách, virus zahyne. Navíc zahříváním se kapénky zmenšují, takže nesou méně virových částic.

Nepřehlédněte:
Zdraví dýchacích cest a extrémní horko
AirFree

Výhody kvalitního vzduchu
Proudění vzduchu je klíčové, ale mnoho domácností nemá dostatečnou ventilaci na to, aby vzduch mohl odcházet, ale jen na to, aby přišel. V průběhu času se vzduch stává odstátým a těžkým. Otevírání oken či vytváření dalších kanálů na proudění vzduchu často brání udržování správné teploty vzduchu. Klimatizace vyžaduje při vstupu do systému čerstvý vzduch, avšak dále s ním už mnoho nedělá. Při čističkách vzduchu se vzduch osvěží nasátím a následně se čistý a ochlazený vrací do dané oblasti. Zamyslete se, kdy jste naposledy vstoupili do místnosti, kde jste cítili zatuchlou vůni. Tento zápach je způsoben hromaděním prachových částic vznášejících se ve vzduchu, dokud nedosáhnou bod nasycení. Je to stejný druh saturace jako ten, který způsobuje, že menší kapky nesoucí koronavirus se stávají nebezpečnými.

Alergie a astma
Alergeny jsou dalším příkladem hromadění částic. Mnoho vnějších alergenů nacházejících se ve vzduchu se po většinu roku udržuje na minimu. Lidé začínají být citliví a mít problémy tehdy, když dojde k zvýšenému šíření pylu. V domácnosti mohou růst prachové částice, kožní buňky a spóry hub a kontaminovat vzduch. Dokonce i filtry přestávají chránit před pylem, který se přenáší na oděvy či dveře, které se pravidelně otevírají a zavírají. Bez proudění vzduchu se tyto částice tvoří, dokud se nepromění na prach.

Čističky vzduchu jsou velkou výhodou i pro pacienty trpící astmatem. Ozón je typickým vedlejším efektem špatné kvality vzduchu, který může způsobovat zánět či hromadění tekutin v plicích. Dodatečné zahřívání a chlazení vzduchu pomocí čističky odstraňuje ozón a umožňuje astmatikům snadněji dýchat.

Chraňte svůj domov před koronavirem
Zatímco odborníci diskutují o rozsahu, v jakém může vzdušný koronavirus způsobit infikování, ideální je vyhnout se špatné ventilaci. Čističky - sterilizátory vzduchu Airfree pomáhají čistit vzduch a poskytují lepší kvalitu vzduchu v každé místnosti. Klidně bychom tyto čističky mohli nazvat "tichým zabijákem“ bakterií, plísní a virů v uzavřených prostorech. Více o jejich funkcích a účincích se dočtete v dalším článku.
comments powered by Disqus