Jak se zbavit toho, co nevidíme: jemné prachové částice (PM2,5)

Jak se zbavit toho, co nevidíme: jemné prachové částice (PM2,5)

Denně jsou dvě třetiny populace České republiky vystaveny vyšší, než povolené koncentraci pevných prachových částic - neboli polétavého prachu. Tento prach je našemu zraku skryt, neboť se jedná o velice malé částečky. A v tom je právě jejich největší nebezpečí. Čím menší, tím zákeřnější jsou pro náš organismus. Pojďme si o nich tedy říct něco detailnějšího.
Co je to PM a co značí ono číslo
     Zkratka PM znamená „particulate matter“, což se volně překládá jako pevné (polétavé) částice, nebo častěji jako polétavý prach. Jedná se o částečky tak drobné, že jsou vířeny v ovzduší velice dlouhou dobu, než se usadí na povrchu. Některé se navíc bez deště neusadí vůbec. Přestože se tento pojem začal hojně skloňovat až v posledních desetiletích, takovéto částice se v atmosféře nachází prakticky odjakživa. Jejich největším přírodním zdrojem jsou například výbuchy sopek nebo rozsáhlé lesní požáry. Toto jsou však naštěstí jen velmi ojedinělé události. „Výdobytkem“ moderní doby je ovšem jak rozsah antropogenní produkce PM, tak jeho chemické složení. Abychom nezapomněli osvětlit i ono číslo, jedná se o velikostní kategorii částic v řádu mikrometrů [μm].  Jen pro představu uveďme, že lidský vlas má průměr mezi 50 a 70 μm, polétavý prach je rozdělen do frakcí 10; 2,5; 1.

Čím jsou pro člověka škodlivé
     Jak již bylo zmíněno výše, zdravotní riziko je tím větší, čím menší je vdechnutá částice. Hodně také záleží na chemickém složení těchto částic. Částice větší než PM10 jsou odfiltrovány v nosní dutině a netvoří tak výrazné riziko, jako menší částice (PM10), které pronikají do hrtanu a do dolních dýchacích cest. PM2,5 se usazují v průduškách a ještě menší PM1 až v plicních sklípcích. Pak přichází na řadu jejich složení (benzo[a]pyren, arsen, polychlorované bifenyly), které organismus intoxikuje. Benzo[a]pyren je důsledkem nedokonalého spalování vznětových (dieselových) motorů. Arsen vzniká při spalování fosilních paliv. Polychlorované bifenyly (PCB) mohou být vedlejším produktem těžkého a chemického průmyslu. Tyto látky mají jak karcinogenní účinky, tak negativní vliv na imunitu. Polétavý prach obecně je pak zodpovědný za vznik astmatu či chronické obstrukční plicní nemoci.

PM2,5

Koho se riziko z PM týká
     Je logické, že mezi nejohroženější skupinu lidí patří ti, kteří žijí v místech s hustou dopravou, poblíž průmyslových zón, avšak také v lokalitách, kde se vytápí lidská obydlí nevhodnými palivy. Těmto kritériím odpovídá zhruba třetina území ČR, kde však žijí přibližně dvě třetiny populace. Například v severovýchodní části republiky, v aglomeraci Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek, která je nejvíce ohroženým regionem, byl 24 hodinový imisní limit během roku 2014 překročen téměř stokrát. Budeme-li chtít srovnání s Evropou, pak nás bude zajímat výsledek projektu Čisté ovzduší pro Evropu (CAFE - Clear Air For Europe). Ve srovnání s 30 velkými evropskými městy z hlediska znečištění ovzduší polétavým prachem dopadla nejhůře Praha. Pokud vás zajímá jaká je aktuální situace ovzduší ve vašem okolí, doporučujeme webové stránky čisténebe.cz

Nepřehlédněte:
Opravdu Airfree funguje? – zkušenost jednoho z nás
Jak se polétavému prachu bránit
     Z těch nejradikálnějších možností se nabízí jedině přestěhování daleko od ruchu velkoměsta, někam na samotu do hor. To ovšem většina lidí realizovat nemůže, ani kdyby chtěla. V krajním případě se také můžeme zapojit do politiky a následně se snažit přimět obyvatele ČR, aby přestali pálit odpad a nekvalitní uhlí a namísto toho přešli na moderní druh vytápění. Nebo doufat, že uspějeme v boji za přísnější regulaci velkých průmyslových podniků, které se chytnou za nos a dají přednost ekologické výrobě, před milionovými zisky. Ano, na čelo si klepete zcela oprávněně. Jedná se o vskutku nepravděpodobné scénáře. Nakonec nám zbývá ještě řešení v podobě instalace čističky vzduchu do naší domácnosti. Je však třeba mít na paměti, že s polétavým prachem PM2,5 si drtivá většina běžných čističek na bázi filtru neporadí. Existuje naštěstí firma AirFree, jejíž čističky P60 nebo designové Lotus dokáží i organické škodliviny, které jsou součástí PM2,5 spolehlivě eliminovat.

Mask AirFree

Unikátní technologie čističek AirFree
     Zmiňované čističky jsou výjimečné svým patentovaným keramickým jádrem, které na trhu nemá obdoby. Tyto inteligentní přístroje fungují na fyzikálním principu konvekce, což znamená, že pracují se sáláním tepla. Přístroj zahřívá vzduch v bezprostřední blízkosti, který pak stoupá vzhůru, a tímto stoupajícím proudem vzniká tah, který naopak nasává chladnější vzduch zespod. Takto dokáže čistička cirkulovat vzduch bez jakéhokoliv větráku. To vše navíc naprosto tiše a bez rizika poruchy. Srdcem přístroje je keramické jádro, které dezinfikuje vzduch vysokou teplotou 200°C a zbavuje jej 99% bakterií a virů, organických částic PM2,5, a dokonce i pachů. Jakmile čistička zbaví prach škodlivých částic, zpět do ovzduší vrací pouze neškodný odpad. Účinky čističek AirFree jsou ohromující a zároveň doloženy sáhodlouhým seznamem certifikovaných atestů. Čistička je tedy ideální řešení pro ty, kdo chtějí dýchat čistý vzduch v jakémkoli prostředí a za každé situace.
comments powered by Disqus