Čističky vzduchu ako prevencia proti ochoreniam – naozaj fungujú?

Čističky vzduchu ako prevencia proti ochoreniam – naozaj fungujú?

Väčšina z pracujúcich ľudí si nemôže dopriať luxus nemocenskej dovolenky. Bohužiaľ, je to jedným z dôvodov, prečo sa ochorenia šíria medzi ľuďmi rýchlejšie a viacej z nás tak ochorie. Kolega z práce dostane chrípku, má ale „tuhý korienok“ a znáša ju bez problémov, teda stále chodí do práce. Šírenie COVID-u ukázalo, že časť populácie prenáša toto vírusové ochorenie bez príznakov. Jeho kolegovia či návštevy, bohužiaľ, také šťastie nemajú a môžu ochorieť s výrazne ťažším priebehom choroby. Takémuto scenáru sa však dá jednoducho predchádzať.
AirFree

Kancelária ako čakáreň u praktického lekára
Aj takto to niekedy, bohužiaľ, môže vyzerať. Potom možno len ťažko hovoriť o hygienickom pracovnom prostredí. Do hygienických požiadaviek na pracovisku spadá viac ukazovateľov. My sa však v rámci tohoto článku budeme venovať len hygiene vzduchu. Mala by sa totiž stať rovnakou samozrejmosťou ako umývanie rúk. Je dôležité uvedomiť si, že aj keď je v kancelárii nainštalovaná vzduchotechnika, ktorá na vstupe obsahuje nejaký druh filtračného zariadenia, vzduch nachádzajúci sa v interiéri sa nefiltruje. Navyše ani v rámci legislatívy   nie je podrobnejšie ošetrená problematika kontaminácie vzduchu vetracím zariadením.

Na čistý vzduch má nárok každý
To je dané nariadením vlády, aspoň čo sa množstva týka. Konkrétne vyššie uvedené NV predpisuje 25 m3/h na osobu vykonávajúcu prácu spadajúcu do triedy práce, čo sú aj napríklad administratívne činnosti. Oveľa prísnejšie sú potom Európske normy. Tie udávajú 45 m³/h na osobu alebo prepočítané na plochu 5,7 m³/h na m² (ČSN EN 15251 - pre kategóriu II, málo znečistené budovy a EN 13779 - pro IDA1). Také objemy vzduchu sa môžu stať riečiskom pre prenos baktérií a vírusov.

Čističky ako cesta ku zdravému vzduchu
Je teda logickým vyústením našej snahy o zdravé ovzdušie na pracovisku, aby sme využili čističky vzduchu. Tie zaisťujú vytúženú dezinfekciu vzduchu, čím na jednej strane zbavujú zamestnanca obáv z choroby, na strane druhej zamestnávateľovi zaistia zdravý pracovný kolektív. Práve záujem o zdravie zamestnancov by sa mal stať rovnako alebo viac dôležitým ako starostlivosť o ich pohodlie. Preto by mali byť čističky vzduchu neopomínanou investíciou rovnako ako klimatizačné jednotky.

Nepřehlédněte:
Opravdu Airfree funguje? – zkušenost jednoho z nás
AirFree

Ako vybrať správnu čističku?
Hlavným kritériom je tu plocha miestnosti. Ale to nie je všetko, čo pri výbere musí zákazník zohľadniť. Čističky majú síce výkon deklarovaný pre určitú podlahovú plochu, no je potrebné uvažovať aj o tom, koľko zdrojov znečistenia na danú plochu pripadá. Týmito zdrojmi sú, samozrejme, aj ľudia. Lepšiu predstavu nám dajú opäť normy. Napríklad v Českej republike je predpísaná minimálna plocha pracoviska v kancelárii 5 až 17 m² na osobu (dokonca 26m² pre riaditeľské pozície). Je teda rozdiel, či na rovnakej ploche budú pracovať traja alebo desiati pracovníci. Pre zaujímavosť je tu tabuľka, z ktorej aj laik vyčíta, či má jeho pracovný priestor optimálnu plochu.

AirFree

Následne je ešte vhodné uviesť výsledky tlačovej správy IFMA z 12. 11. 2014, podľa ktorej je priemerná pracovná plocha na ministerstva obrany 8 m²/os, ministerstva dopravy 23 m²/os a v poslaneckej snemovne dokonca 34,5m²/os. Podobný prieskum urobila pražská kancelária DTZ. Ten uvádza, že priemerná plocha na pracovníka v súkromnom sektore je 10-12 m². V kancelárii s plochou do 24 m² možno teda využiť napr. čističku AirFree P60. Ak je v miestnosti príliš vysoká koncentrácia ľudí, je vhodné vybrať výkonnejší AirFree P80. Ponuka firmy AirFree poskytuje čističky zvládajúce miestnosti dokonca až do 120 m².

Koľko stojí čistý vzduch?
To je zásadná otázka. V dnešnej dobe, kedy ide vždy len o najnižšiu cenu, je potrebné uvedomiť si, že takúto dogmu nevieme uplatniť úplne na všetky aspekty našich životov. Na zdravie predovšetkým. Nie je však dôvod obávať sa, že takýto úvod povedie k ospravedlňovaniu vysokej ceny. Milým prekvapením je, že náklady na zaobstaranie čističky vzduchu sú na úrovni len 5-10% oproti nákladom na zaobstaranie klimatizácie. A navyše prevádzka čističiek AirFree je zanedbateľná. Zaobstaranie vyššie spomínaných čističiek teda vyjde na 209 EUR za AirFree P60 a 229 EUR za AirFree P80.
comments powered by Disqus