TomTom Traffic Index 2016 – výsledky zveřejněny!

TomTom Traffic Index 2016 – výsledky zveřejněny!

TomTom dnes zveřejnil dlouho očekávané výsledky TomTom Traffic Index 2016, detailní výroční zprávy o úrovni dopravní kongesce (tj. dopravních zácp) ve městech po celém světě. V České republice je tradičně nejucpanějším městem Praha, ovšem Brno Prahu ve dvou ze tří hlavních parametrů (celková úroveň kongesce a odpolední dopravní špička) po několika letech plíživého zhoršování dostihlo. Řidiči v Praze a Brně mohou očekávat, že stráví na cestě kdykoli během dne o 27 % a v odpolední špičce dokonce v průměru o 47 % více času, než kolik by jim trvala cesta v době, kdy jsou silnice volně průjezdné. V Praze je situace na silnicích nejhorší v době ranní špičky, kdy kongesce dosahuje 52 % (v Brně je to ‚pouze‘ 41 %). Řidiči, kteří denně dojíždějí do práce v dopravní špičce, tak stráví za rok na cestách navíc 114 hodin v Praze a 101 hodin v Brně. Pozitivní zprávou pro řidiče je, že dopravní situace v Praze se v průběhu let zlepšuje.
O něco lépe se řidičům jezdí ve třetím z hodnocených měst v ČR, v Ostravě, kde stráví ročně na silnicích o 66 hodin více, než kdyby k zácpám vůbec nedocházelo. Úroveň kongesce zde dosahuje 18 %, přičemž v ranní špičce je to 27 % a v odpolední 30 %.

Na základě dat za rok 2015 sleduje TomTom Traffic Index situaci ve 295 městech ve 38 zemích na šesti kontinentech – od Říma po Rio de Janeiro, od Singapuru po San Francisco. TomTom pracuje se 14 triliony dat nasbíraných za osm let. Letos vychází TrafficIndex v globálním měřítku po páté.

Řidičům se v Praze jezdí o něco lépe
Dopravní situace v Praze se od roku 2008 s mírnými výkyvy zlepšuje. Praha se v porovnání s velkými světovými městy (nad 800 tisíc obyvatel) umístila na 74. místě a je na tom podobně jako Vídeň (28 %) nebo Frankfurt nad Mohanem (26 %).

Traffic Index 2016 Praha
V roce 2015 byla nejvyšší kongesce v Praze naměřena ve čtvrtek 30.dubna, tedy den před prvním ze dvou prodloužených květnových víkendů. Čtvrteční odpolední špičky v hlavním městě byly ostatně v tomto roce nejhorší z celého týdne, mezi 17 – 18 hod. dosahovaly 51 %. Nejlépe se v odpolední špičce jezdí v pondělí, kdy na silnici strávíme ‚jen‘ o 42 % času víc než v době, kdy jsou silnice volně průjezdné. V ranních špičkách je doprava nejhustší mezi 8 – 9 hod., v týdnu je nejhorší úterý (58 %), v těsném závěsu je pondělní ranní špička (57 %). Relativně nejklidnější je v ranní špičce situace v pátek, kdy jsou silnice ucpanější o 37 % v porovnání s klidovým stavem.

Brněnské odpolední špičky jsou z celé ČR nejhorší
V Brně jsou ranní dopravní špičky snesitelnější – zahuštění dopravy zde mezi 8 a 9 hod., kdy je kongesce největší, dosahuje mezi 34 % (pátek) a 47 % (pondělí). Odpolední dopravní špičky jsou zde naopak podobné jako v Praze, ve čtvrtek a v pátek mezi 16 – 17 hod., kdy hustota dopravy dosahuje maxima, jsou dokonce brněnské silnice hůř průjezdné než v hlavním městě (kongesce 52 %). Nejvyšší dopravní kongesce z celého roku zde byla zaznamenána 15. října, kdy se negativně projevila kombinace deštivého počasí a řady uzavírek ve městě i na dálnici D1.

Traffic Index 2016 Brno

Kongesce v globálním měřítku stoupá
Při pohledu na vývoj dat TomTomu je zjevné, že dopravní kongesce od roku 2008 vzrostla o 13 %. Pozoruhodné jsou ale rozdíly mezi kontinenty. Zatímco v Severní Americe hustota dopravy vzrostla o 17 %, v Evropě pouze o 2 %. Lze to pravděpodobně připsat na vrub ekonomickému růstu v Severní Americe a ekonomické depresi v části Evropy. Údaje za Evropu silně ovlivňují jihoevropské státy jako Itálie (-7 %) a Španělsko (-13 %), kde se hustota dopravy v posledních osmi letech výrazně snížila.

Petra Slámová, Senior Trade Marketing Manager CZ & SK & HU společnosti TomTom, k tomu uvádí: „TomTom Traffic Index vydáváme každoročně proto, abychom pomohli řidičům, městům i orgánům zodpovědným za plánování dopravy porozumět tomu, jak se úroveň zahuštění dopravy vyvíjí, a hlavně, abychom jim pomohli situaci zlepšovat. Opravdu nám záleží na tom, aby každý přemýšlel o tom, jak zkrátit čas, který proplýtváme na každodenních cestách – a aby si každý uvědomil, že musí přispět svým dílem. Když jen pět procent z nás změní své cestovní plány, zlepšíme průjezdnost hlavních tahů až o 30 %! Společně se můžeme podílet na tom, abychom dopravní zácpy omezili.“

Lidé se mohou dozvědět o TomTom Traffic Indexu víc a vyhledat si, jak je na tom právě jejich město, na http://www.tomtom.com/cs_cz/trafficindex/. Najdou tu také užitečné rady, jak vyzrát na dopravní zácpu, i nezávislé analýzy. A poprvé je tu i výběr „profilových měst,“ která poskytla pohled na to, co pro zlepšení dopravy dělají.

Pořadí měst podle úrovně dopravní kongesce v ČR v roce 2015 (Celková denní úroveň kongesce – čas strávený na cestě navíc):
1 Praha 27%
2 Brno 27%
3 Ostrava 18%


Pořadí měst podle úrovně dopravní kongesce – celosvětově, 2015 (Celková denní úroveň kongesce – čas strávený na cestě navíc – města nad 800 000):

1

Mexico City

59%

Nepřehlédněte:
TomTom MyDrive už i pro iOS

6

Bukurešť

43%

2

Nepřehlédněte:
Testovali jsme nejvyšší model navigace TomTom na trase dlouhé 3500km po Balkánských krajinách

Bangkok

57%

7

Salvador

Nepřehlédněte:
Připravujeme se na dovolenou

43%

3

Istanbul

50%

8

Recife

43%

4

Rio De Janeiro

47%

9

Chengdu

41%

5

Moskva

44%

10

Los Angeles

41%


Pořadí měst podle úrovně dopravní kongesce – Evropa, 2015 (Celková denní úroveň kongesce – čas strávený na cestě navíc – města nad 800 000):

1

Moskva

44%

6

Londýn

38%

2

Bukurešť

43%

7

Marseille

38%

3

Petrohrad

40%

8

Manchester

37%

4

Varšava

38%

9

Atény

36%

5

Řím

38%

10

Paříž

36%


Pro další informace o Traffic Indexu navštívte, prosím, stránky: www.tomtom.com/trafficindex
comments powered by Disqus